Парадигма везения  и Система ТЕОС

Отличное прояснение феномена "везение и удача":  http://selfcontinuum.com/viewtopic.php?f=4&t=8